Category Archives: KURT

generic

First test drive with City-KURT CK1 prototype

The first outdooor test drive with the City-KURT CK1 is now a fact. Designed as a single person vehicle, about 100 cm wide and with a large cargo box. This vehicle serves as our test platform for the upcoming CK2 that will have a larger cargo box and can handle a 200 kg cargo. It will also feature the new Carbon Supercap battery and have larger wheels and more powerful motors.

Exclusive agreement signed on game changing battery

Altreonic Kurt.mobi and Tomen Energy in Shenzhen signed an exclusive agreement for a Joint Venture to further develop the market of its disruptive battery technology. Based on a patented novel type of carbon based super capacitor, it will make electric vehicles become more like traditional ICE vehicles with fast charging and operating without any problems from -40°C, resp. -20°C to +50°C. No complex Battery Management System and no active cooling is needed. The battery itself remains very cool due to its very low internal resistance and thermal run-away risks are a thing of the past.  The batteries have a very long life time (20000 cycles and more) so that no costly midlife replacements are needed.  Overall, the novel batteries are a significant step for a practical transition to a clean and sustainable electricity driven world. 

The technology itself is unique and combines for the first time the energy density of traditional Li-ion batteries with the inherent safety and lifetime properties of super capacitors. The technology also allows producing different versions of the cells with more or less energy density or more or less power density. Hence, batteries can be charged and discharged much faster (up to 20 times for the power type of cells) without jeopardising the lifetime or safety. The energy density is also 10 to 20 times higher than what lithium based supercapacitors can offer. At system level this translates into smaller batteries and lower energy consumption whereby vehicles can rapidly charge when stopping for a short time.

The battery technology itself has multiple uses such as vehicle batteries, booster batteries, starter batteries, charging stations, energy storage, frequency adaptors as well as applications whereby energy has to be very fast stored or discharged. Tests have shown that e.g. gasoline powered cars equipped with such a battery have a lower fuel consumption (up to 16 %) because the battery maintains a constant higher voltage at the spark plugs than possible with a lead-acid battery.

These new batteries will be used in the upcoming Shuttle-KURT vehicles. 

Contact us for more information or if you consider using this technology for your next development. Please contact us here.

Stay tuned for more.

Nederlands:

Altreonic Kurt.mobi en Tomen Energy in Shenzhen hebben een exclusieve overeenkomst getekend voor een Joint Venture om samen the markt van hun disruptive batterij technologie. Op basis van een nieuw type van koolstof gebaseerde super capaciteit, laat het toe van elektrische voertuigen meer te gaan gebruiken zoals klassieke voertuigen met een verbrandingsmotor zoals snel laden en zonder problemen bij temperaturen tussen -40 °C, resp. -20° C tot 50°C. Deze nieuwe batterijen behoeven geen complex batterij controle systemen en hebben geen nood aan actieve koeling of verwarming. The batterij zelf heeft een zeer lage interne weerstand zodat er geen opwarming ontstaat en het er geen gevaar meer bestaat op ontbranding. Verder hebben deze batterijen een zeer lange levensduur (20000 cycles of meer) waardoor er geen dure vervangingen halverwege de levensduur van het voertuig nodig is. We kunnen gerust zeggen dat deze innovatieve batterij technologie een belangrijke stap is voor een haalbare overgang naar een propere en duurzame wereld die draait op elektriciteit

De technologie zelf is uniek en levert voor het eerst de energie densiteit van traditionele lithium-ion batterijen in combinatie met de voordelen van super capaciteiten. de technologie laat ook toe verschillende versies te produceren van de cellen met een hogere of lagere energie densiteit ofwel een hogere of lagere vermogen densiteit. Als gevolg kunne deze batterijen veel sneller geladen of ontladen worden (tot 20 maal toe voro de vermogen variant) zonder invloed op de levensduur en zonder het veiligheidsrisico te vergroten. Op systeem niveau resulteert dit in kleinere batterijen en een lager energie verbruik waarbij bv. een voertuig snel kan halt houden om dan snel wat bij te laden.

Deze nieuwe batterij technologie heeft heel wat toepassingen: voertuig batterijen, “booster” batterijen, starter batterijen, laadstations, energie opslag, frequentie adaptors alsmede heel wat toepassingen waarbij ofwel energie heel snel moet kunnen
opgeladen worden, ofwel snel moet kunnen worden vrijgegeven. Tests hebben uitgewezen dat bv. bij klassieke benzine motoren het verbruik tot 16% kan dalen omdat de ontsteking beter verloopt omdat deze batterij de vereiste hoge spanning constant houdt wat niet het geval is bij een klassieke loodzuur batterij.

Altreonic zelf gaat deze nieuwe batterijen aanwenden in de verdere ontwikkeling van de Shuttle-KURT.

Gelieve ons te contacteren voor verdere vragen of indien u een toepassing van deze nieuwe batterijen overweegt. Hier vindt u het contact formulier.

City-KURT CK1 in exclusieve voorverkoop

De City-KURT is een nieuwe type van persoonlijk elektrisch vervoermiddel. Het is veel meer dan een e-bike maar het is ook geen micro-auto. Zonder over een rijbewijs te beschikken kan u op voet- en fietspaden rijden zolang u de gangbare snelheidslimieten in acht neemt. U kan tot 50 kg meenemen in de ruime koffer of u kan op verzoek het voertuig laten aanpassen aan uw specifieke behoeftes.

Als communicatie tussen dispatcher en bestuurder wenselijk is, kan er optioneel een smartphone met KURT-app geleverd worden. De bewaker kan dan een vloot voertuigen bewaken; hij kan de status van de wagens en de batterijen opvolgen en instructies geven.

De KURT CK1 wordt volledig elektronisch gestuurd. De twee actieve wielen maken een vlotte besturing en soepel optrekken mogelijk.

De krachtige batterijen maken een bereik tot 50 km mogelijk. Het opladen gebeurt ’s nachts of tijdens het parkeren aan een gewoon stopcontact. KURT veroorzaakt minder lucht- en geluidspollutie en heeft een lage energiekost. KURT neemt ook minder plaats in dan een klassiek voertuig.

Op verzoek kan de City-KURT CK1 omgebouwd worden voor diverse toepassingen. De City-KURT CK1 kan voorzien worden van sterkere motoren en meer krachtige batterijen.

Persoonlijk voertuig: klein en veilig, voor korte verplaatsingen naar familie, vrienden en om boodschappen te doen.

Persoonlijke golfkar: klein en gerieflijk, voor het meenemen van de golfuitrusting op het golfterrein.

Food bezorging: breng de bestellingen van pizza’s en voeding in een geïsoleerde cargo box ter plaatse

Eerste hulp bij ongevallen: voor snelle interventie in bevolkte zones. Gebruik de compacte CK1 en rij snel met de nodige uitrusting naar het noodgeval.

Diensten. Verleners van professionele diensten kunnen met de CK1 overal geraken.

Lichte logistiek. Laatste mijl bedeling voor pakjes en brieven.

Bewakingsdiensten. Bewaak straten en terreinen en neem de nodige uitrusting mee.

Voorverkoop bestellingen: 9990,- euro (excl. BTW en transport, standaard model).  Regionale wettelijke beperkingen kunnen van toepassing zijn. Volume productie wordt opgestart wanneer een minimum aan bestellingen ontvangen werd. Contacteer ons voor verdere details of gebruik het informatie formulier.

Raadpleeg de City-KURT CK1 brochure:

City-KURT-CK1-14032018 NL

Exclusive pre-sales of City-KURT CK1

The City-KURT CK1 is a novel type of personal electric vehicle, a perfect blend between a e-bike and a micro-car. You can drive it without a license on pavements and bicycle paths respecting the speed control limits. You can bring along up to 50 kg in the large trunk or choose a customised vehicle that fits your specific needs.

Optionally, when communication between a dispatch center and the driver is desirable, a smartphone with app can be provided. This allows to monitor a fleet of vehicles, monitor the vehicle status and provide help or give instructions.

The City-KURT CK1 is electronically controlled. It has two active wheels that provide for easy manoeuvrability and fast acceleration. Its powerful batteries can cover up to 50 km. They recharge during the night or when parked. KURT provides the lowest air and noise pollution at the lowest energy cost, yet it takes less space than standard vehicles.

The City-KURT CK1 can also be customised for different usages and equipped with stronger motors and more powerful batteries if needed.

Personal vehicle: small and safe, take it for short trips to visit friends, family or to go shopping.

Personal golf cart: small and comfortable, use it on the golf course and carry your golf equipment.

Food delivery: transport the pizza and food orders in an insulated cargo box.

Emergency services: in crowded areas a fast intervention is difficult. Use a small CK1 and quickly drive with emergency equipment to where help is needed.

Professional services. For those who provide services at home and need to carry basic equipment. With the CK1, you can get anywhere.

Light Logistics. Last mile deliveries for parcels and mails.

Security services. Patrolling the streets or sites and taking essential equipment with you.

Pre-sales orders are now accepted. Listprice: 9990,- euro (excl. taxes and transport for the standard model).  Regional restrictions might apply. Volume production will start when a minmum number of orders has been received. Contact us for more details or use the on-line contact form.

See the City-KURT CK1 leaflet for more details.

City-KURT-CK1-14032018 EN

Altreonic delivers KURT-H1 for hospitals

Altreonic has delivered a KURT-H1 e-vehicle to the University Hospital of Leuven (Campus Gasthuisberg), the largest hospital in Belgium with more than 9000 employees, over 2000 available beds and 4000 visitors a day. Responding to the need of transporting both patients and visitors in a timely and safe manner, the KURT-H1 is capable of simultaneously transporting one person in a wheelchair, two passengers and the driver. The KURT-H1 vehicle only measures 103 cm wide by 160 cm long. The Altreonic team sought in cooperation with the hospital for the best solution in a challenging setting. Wheelchairs are very divergent, elevators and corridors can be narrow and have tight corners. The KURT-H1 project at UZ Leuven was able to demonstrate the benefits of the modular and flexible KURT-concept for e-vehicles. Altreonic is able to adapt the KURT concept to a wide range of settings and capabilities. The KURT-H1 is a lot of vehicle in a small package.
Watch this video to see the KURT-H1 in motion during test drives:

Reliability for KURT

How do companies tackle technological challenges?

During this Seminar Day, engineers, researchers and R&D managers from the manufacturing industry will come together to learn more about the results of some of our recent projects. 

More specifically, Altreonic will show how POF reliability prediction and analysis at system level is applied by Altreonic for developing the KURT e-mobility vehicle. The process covers from selection of components and sub-system modules as well as the software architecture.

Date:  28/09/2017 – De MontilMoortelstraat 8, 1790 Affligem

Registration here

Build your own KURT e-vehicle

The City-KURT e-vehicle is based on a lightweight modular and scalable platform. Kickstart your own vehicle by just buying an easy to assemble propulsion platform and design your own “superstructure”. A minimal platform will have 1 main box and 2 suspension boxes with wheels, a larger platform can have up to 16 main boxes. Each main box measures W 200 x L 600 mm. Additional adapter boxes allow to tune the length in units of 100 mm. As the vehicle is controlled by software, many steering options are possible (front or rear-wheels only, skid steering as well as crab-steering). Each pair of wheel is typically coupled in an Ackerman configuration while a torsion bar is used to improve the passive safety.
As each wheel has its own motor, the performance can be tuned by selecting different wheels, motors and batteries. The vehicle controllers can be redundant and using the platform sensors provide for a safe and flexible control. Remote monitoring and control over a smartphone is an option.
Contact us for a suitable configuration that meest your needs. Volume discounts avalaible as well as licensing and franchising options. Become a partner of the KURT family!

Kurt.mobi spreker op FSC Cleantech Community Forum

Kurt.mobi presenteert op het Cleantech Community Forum. Datum: 18 Mei, 13:00 tot 18:30. Plaats: Provinciehuis Leuven.

Titel: KURT als katalysator voor stedelijke elektrische mobiliteit. In de presentatie wordt vooral het City-KURT concept voor stedelijke electro-mobiliteit naar voren gebracht.

Registratie via de Cleantech Community website.

Hierbij de presentatie: Altreonic_CleanTech_May2017